Cap a la reforma del teatre

L’any 2001, una denuncia per excés de soroll del teatre va fer que un jutge precintés el recinte. Immediatament, usuaris i veïns es mobilitzaren en una campanya a favor de la reobertura. El rector de la parròquia hagué de declarar davant el jutge i després d’algunes millores s’aconseguí obrir de nou les portes, el 22 de desembre del mateix any, amb el temps just per preparar les representacions de l’Estel i mantenir la tradició. L’ensurt, però, va fer prendre consciència de l’envelliment del teatre i de les seves mancances.

L’any 2006 es decidí celebrar el centenari de L’Estel de Natzaret a Sarrià amb la recuperació de la música en directe. Com a primer pas es recuperà el fossar de l’orquestra, però aquesta no va ser l’única obra. Es va instal·lar un servei sanitari accessible per a persones disminuïdes, mànegues anti-incendi i es van substituir quatre velles portes de fusta d’entrada a l’edifici per quatre portes metàl·liques d’emergència.

La celebració del centenari va ser molt reeixida. A més de la recuperació de la música en directe, l’any 2007 s’edità un llibre commemoratiu del centenari de l’Estel i s’inicià el costum de penjar una gran pancarta-anunci a la torre de la parròquia.

L’èxit de la celebració del centenari donà l’empenta definitiva a la necessària reforma del teatre. Una nova Junta Directiva va encarregar un estudi integral de l’estat del teatre i un pla de reforma per fases. L’abril del 2008 presentà un primer informe sobre les reformes necessàries, durant el 2009 es va realitzar un estudi tècnic aprofundit sobre l’estat i les necessitats del teatre, per part d’un grup d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectes, en el marc del seu projecte final de carrera i dirigits per l’arquitecte Fernando Ramos. Aquest estudi desembocà en l’encàrrec formal del projecte integral de reforma del teatre al mateix arquitecte, una primera versió del qual es presenta en públic el 21 de desembre del 2009. Tot seguit es constituí la comissió per a la reforma del teatre amb la missió de realitzar una exposició itinerant per donar a conèixer el projecte a tothom i promoure la recollida dels fons econòmics necessaris i fer seguiment del desenvolupament de les obres.

De juny de 2011 a gener de 2012 es realitzà la primera fase del projecte que va suposar la reforma de la caixa escènica. De juliol a desembre de 2013 es va realitzar una primera intervenció de la caixa pública. Resta una segona intervenció sobre el mateix espai, prevista pel juliol-desembre del 2014, amb la que finalitzarà la remodelació del Teatre de Sarrià.